Slovmatic Casino

Detaily

Lokalita: Nitra okolie

Info: pre hračov informačné tabule

Hardvér: 2 ks Led obrazoviek sovládaním , 9 m2 LED RBXT outdoor p 4,81 , 5 x 2,5 m indoor RBXT p 2,6