Kontakt

Mgr. René ŠKOLIAK

riaditeľ a člen predstavenstva
+421 905 554 339

skoliak.rbxt@gmail.com

Mgr. Lucia ŠKOLIAK CHOVANCOVÁ

predseda predstavenstva
+421 908 191 955

lucia.rbxt@gmail.com

R.B.X.T., a.s.

Potočná 40
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 905 554 339

skoliak.rbxt@gmail.com

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10226/T

IČO: 36246565
DČ pre DPH: SK2020186520
DIČ: 2020186520