Reklama

Predaj reklamného priestoru

Prevádzkujeme vlastnú veľkoplošnú LED obrazovku umiestnenú na najfrekventovanejšom mieste v našom meste Skalica, oproti obchodnému centru MAX Skalica a supermarketu TESCO. Obrazovka ponúka nové možnosti firemnej komunikácie. Neprehliadnuteľným spôsobom umožňuje uverejnenie informácií o vašej spoločnosti, výrobkoch alebo aktivitách na vysoko frekventovanom mieste.

Podklady