Výroba

LED OBRAZOVIEK

Spoločnosť v roku 2006 zriadila vlastnú kovovýrobu špecializovanú na mechanické časti veľkoplošných LED obrazoviek a nosné skelety multimediálnych kociek.

Konštruujeme a vyrábame moduly a nosné konštrukcie LED obrazoviek LEDbow technológiou lepenia a nitovania špeciálnych duralových profilov, kompletné skelety kociek a rámy obrazoviek montovaním z tenkostenných duralových, oceľových profilov a presných oceľových spojok.