Prenájom

LED OBRAZOVIEK

Disponujeme 120 m² obrazovej plochy, ktorá je ideálna pre vnútorné aj vonkajšie použitie a variabilne modifikovateľná. Vďaka nej a našim skúsenostiam dokážeme zabezpečiť i neštandardné riešenia – nespojité plochy, horizontálne alebo vertikálne pásy, oblúky. LED obrazovky ponúkame ako komplexné riešenie vrátane vlastného supportu, je tiež možné ich postaviť na pódium, podstavce alebo lešenie. V spolupráci s partnermi vieme zabezpečiť mnohonásobne viac LED plochy (X-Factor Nova 200m²).

Podklady

Technika

- RBXT LEGEND 3,9 outdoor
- RBXT RW 3,9 indoor
- Led perimeter P3,9
- Led perimeter P6
- Duralový support ATC Trust
- nivtec 2000x1000
- kamery 3CCD SONY
- 8 kamerový systém Vmix HD
- bezdrátový prenos signálu do vzdialenosti 2 km s nulovým omeškaním
- bezdrátový prenos signálu do vzdialenosti 150 m s nulovým omeškaním
- réžia Blackmagic PRO HD
- Playout 2ks